ข่าวประชาสัมพันธ์News update

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด »
ดาวโหลด SOP แบบสอบถาม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อบรมออนไลน์

ลิงค์ภายใน

Web mail KKU ระบบบริหารจัดการเอกสาร มข.

 เชิญร่วมตอบ แบบสอบถาม     

                            โครงการการศึกษาความคิดเห็นของผู้มารับบริการต่อกระบวนการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น