ประกาศ

ผลการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำ สาขาวิชาต่างๆ

 

คลิกที่นี้

 

 

ยื่นโครงการวิจัยออนไลน์ Submission Online
สามารถศึกษารายละเอียดการยื่นโครงการวิจัยออนไลน์ได้ที่นี่ คู่มือการยื่นออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์News update

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด »
ดาวโหลด SOP แบบสอบถาม ระบบการจ่ายค่าธรรมเนียม สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ติดตามโครงการใหม่ panel 2 - 3 Full Board

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อบรมออนไลน์

ลิงค์ภายใน

Web mail KKU ระบบบริหารจัดการเอกสาร มข.

ขอเชิญเข้ารับการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2559

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้

  โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2559 

ณ ห้องประชุม โรงแรมเซนทาราคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น

ในวันที่ 28  -29 กรกฎาคม 2559 

สมัครเข้าอบรมได้ที่นี้

 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณรุ่งราวัลย์ แสนหล้า Email:runsae@kku.ac.th และ นส.วาลิณี จันทนประเสริฐ Email:walija@kku.ac.th

โทรศัพท์ 043-202331 มือถือ 08-97141177