ตารางการจัดอบรม

 

ตารางการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

 

วันที่

การอบรม

สถานที่

สามารถสมัครการอบรมได้ที่

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข.

(จัดอบรมเรียบร้อยแล้ว)

สามารถรับใบประกาศได้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ที่ สนง.คณะกรรมการจริยธรรฒฯ อาคารอธิการบดี 2 ชั้น 2

อบรม  เรื่อง

“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” หลักสูตร Biomedical Research

เวลา 08.30-16.30 น.

(สำหรับผู้วิจัยทุกท่าน)

ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3-4 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณวาลิณี จันทนประเสริฐ

สอบถามได้ที่ E-mail : walija@kku.ac.th

เบอร์โทร 043-203331 มือถือ 0897141177 ภายใน 42944

Ø  บุคคลภายนอกค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ลงทะเบียนผ่านอีเมลล์

Ø  บุคลากร มข. (สมัครด้วยตนเองเท่านั้น) ที่ สนง.อธิการบดี 2 ชั้น 2  ค่ามัดจำที่นั่ง 100 บาท

(คืนเงินในวันเข้าอบรม)

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข.

(จัดอบรมเรียบร้อยแล้ว)

สามารถรับใบประกาศได้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ที่ สนง.คณะกรรมการจริยธรรฒฯ อาคารอธิการบดี 2 ชั้น 2

อบรม  เรื่อง

“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” หลักสูตร Social Science and Behavioral Science Research

เวลา 08.30-16.30 น.

(สำหรับผู้วิจัยทุกท่าน)

ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3-4 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณวาลิณี จันทนประเสริฐ

สอบถามได้ที่ E-mail : walija@kku.ac.th

เบอร์โทร 043-203331 มือถือ 0897141177 ภายใน 42944

Ø  บุคคลภายนอกค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ลงทะเบียนผ่านอีเมลล์

Ø  บุคลากร มข. (สมัครด้วยตนเองเท่านั้น) ที่ สนง.อธิการบดี 2 ชั้น 2  ค่ามัดจำที่นั่ง 100 บาท

(คืนเงินในวันเข้าอบรม)

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

จัดโดย

สวก.มรภ.นครราชสีมา

อบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ให้กับบุคลากร นักวิจัย

(สำหรับผู้วิจัยทุกท่าน)

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สวก.มรภ.นครราชสีมา

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สวก.มรภ.นครราชสีมา

สอบถามได้ที่  คุณรุจิรา ริคารมย์

E-mail : rujira.ri@nrru.ac.th

 

วันจันทร์ที่ 5 – วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561

จัดโดย

มหาวิทยาลัยพะเยา

อบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ให้กับ นักศึกษาบุคลากร นักวิจัย จำนวน 80 คนอบรมทางด้านสังคมศาสตร์

(สำหรับบุคลากร ม.พะเยา)

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

คุณแวว

สอบถามได้ที่ E-mail : weaw2528@hotmail.com

 

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 (รอบ 2)

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข.

(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 61 เป็นต้นไป)

อบรม  เรื่อง

“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” หลักสูตร Biomedical Research

 (รอบ 2)

เวลา 08.30-16.30 น.

(สำหรับผู้วิจัยทุกท่าน)

ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3-4 อาคารสิริคุณากร          ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณวาลิณี จันทนประเสริฐ

สอบถามได้ที่ E-mail : walija@kku.ac.th

เบอร์โทร 043-203331 มือถือ 0897141177 ภายใน 42944

Ø  บุคคลภายนอกค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ลงทะเบียนผ่านอีเมลล์

Ø  บุคลากร มข. (สมัครด้วยตนเองเท่านั้น) ที่ สนง.อธิการบดี 2 ชั้น 2 

วันพุธที่ 25 – วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข.

อบรมประจำปี 2561

 

(สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. เท่านั้น)

ณ โรงแรมราชาวดี           รีสอร์ท ขอนแก่น

คุณวาลิณี จันทนประเสริฐ

สอบถามได้ที่ E-mail : walija@kku.ac.th

เบอร์โทร 043-203331 มือถือ 0897141177 ภายใน 42944

 

 

แกรอรี่